La Borsa de treball l'Institut Ribot i Serra és un instrument que us presenta ofertes, recursos i altres informacions d'interès per l'orientació dels estudis i la inserció al món laboral

Es pot parlar del salari a una entrevista?

Si en una entrevista de treball ens pregunte sobre quin salari busques.  Què hem de respondre?

Unes bones respostes per no empenedir-se i contestar la pregunta poden ser:

► Com que el teu salari ha de ser proporcinal al valor que aportarás a la empresa i això es tradueix en responsabilitats dintre de  de l'empresa.

📌 EXEMPLE:
- Entrevistador/a: M'agradaria saber quin és el salari que estàs disposat  a percibre.
- Tú: Per poder donar una resposta més encenrtada, seria important  coneixer abans les responsabilitats i funcions que tendria en l'empresa.

► No oblidis que els beneficios que percebràs com o treballador no son únicament el salari. S'ha de preguntar per horaris, vacances, bonus, formació i desenvolupament professional.

📌 EXEMPLE:
- Entrevistador/a: El salari que tenim assignat per a aquest lloc és X.
- Tú: Val, ho entenc, malgrat això també m'agradaria saber sobre la formació, horaris, etc.

► El més important que has de descobrir en una entrevista és el que s'espera de tu, és necessari tenir-lo clar perquè quan ho aconseguexis puguis renegociar el tu salari.

📌 EXEMPLE:
- Entrevistador/a: És tot el que tinc per a comentar-te, si tens alguna pregunta....
- Tú: Sí, m'agradaria saber que s'espera de la persona que ocupe aquest lloc, si hi ha algun objectiu i en quant de temps es vol aconseguir.

Oferta Dinamitzador dels Casals de Gent Gran

Oferta Dinamitzador dels Casals de Gent Gran (Badalona) Ref - 76775

Per a joves de: Badalona
Tags: feina, ofertes de treball, recerca
Temàtica activitat del calendari: ofertes feina
Organitza: Ajuntament de Badalona
Tipus entrada al calendari: Serveis socio-comunitaris
Dates de realització
Del divendres 20 de octubre de 2017 a les 13:45 al dimarts 14 de novembre de 2017 a les 23:59
Dates d'inscripció
Del divendres 20 de octubre de 2017 a les 13:45 al dimarts 14 de novembre de 2017 a les 23:59
DescripcióCaracterístiques del lloc a ocupar:
Dinamitzador dels Casals de Gent Gran de Badalona. Tècnic/a superior amb més d'un any d'experiència en el camp de la Gent gran. Llicenciatura o Grau del camp social: psicologia, pedagogia, antropologia, sociologia. Valorable diplomatura o grau en treball social. Inscrit com aturat al SOC.
Tasques i funcions:
-Tasques d'acompanyament i dinamització dels Casals de Gent Gran a Badalona.
-Disseny i aplicació de projectes en els paràmetres d'envelliment actiu.
-Les assignades amb caràcter general per la normativa bàsica d'aplicació i pel Manual Organitzatiu i de Funcionament d'aquest Ajuntament.
-Realitzar tasques administratives o tècniques de nivell superior, direcció, gestió, assessorament, estudi i proposta; preparació de normativa, elaboració d'informes, inspecció, execució i control referides a un sector concret de l'activitat de l'organització.
-Informació i despatx al públic.
-D'altres funcions relacionades amb les anteriors.
Lloc de treball: Badalona
Tipologia de contractació: Laboral temporal. Contracte de relleu. Jornada 78%.
Horari: jornada setmanal de 28 hores. Horari de matins.
Retribució: 1820 €

Perfil Requerit
Formació:  Grau o llicenciatura en: Pedagogia, Psicologia, Antropologia social i cultural o Sociologia
Experiència: Mínima d'un any en el camp de la gent gran.
Idiomes: Català i Castellà (Nivell C de Català).

Dades de contacte
Dades de contacte: http://bit.ly/2gxk5jJ
Oferta gestionada per: https://feinaactiva.gencat.cat
Informació complementària
Públic objectiu: 
Joves de 16 a 35 anys, prioritariàment de la comarca del Barcelonès (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona i L'Hospitalet).

Monitor/a Suport Educatiu Llars d’Infants

Monitor/a Suport Educatiu Llars d’Infants
Lloc de treball: Monitor/a Suport Educatiu Llars d’Infants
Localitat: Barcelona

Descripció: Des d’Encís cerquem monitors/es per donar suport educatiu durant el curs escolar 2017/2018 a diferents Llars d’Infants Municipals de Barcelona. Les seves tasques seran les següents:
 • Donar suport en l’atenció dels infants a l’acollida del matí.
 • Donar suport en les activitats del migdia, durant l’activitat del dinar i durant l’estona de descans.
 • Fer el reforç educatiu en l’activitat de l’aula donant suport al tutor/tutora de l’aula.
 • Realitzar atenció individualitzada dels infants amb NEE si s’escau.

Requisits: 
Perfil: Busquem persones dinàmiques, amb autonomia, iniciativa i capacitat de treballar en equip.
Formació reglada: Formació Professional de Grau Superior en Educació Infantil, Magisteri d’educació infantil, Titulació en Monitor/a de Lleure, entre d’altres.
Formació complementària: Valorable formació en temes d’atenció a la infància.
Experiència: Valorable experiència realitzant tasques similars.

Horari jornada: 
Jornada:  A temps parcial de dilluns a divendres a concretar.
Lloc de treball: Barcelona
Formació: A càrrec de l’empresa.Tipus de contracte: De duració determinada
Salari: A concretar

Contacte: Interessats enviar currículum vitae a persones@encis.coop
Referència: Monitor/a Suport Educatiu Llars d’Infants

Oferta Dinamitzador/a juvenil (Barcelona)-ref 76728

Dates de realització
Del dimarts 24 de octubre de 2017 a les 09:50 al dimarts 31 de octubre de 2017 a les 23:59
Dates d'inscripció
Del dimarts 24 de octubre de 2017 a les 09:50 al dimarts 31 de octubre de 2017 a les 23:59
DescripcióCaracterístiques del lloc a ocupar:
Des de la Fundació Pere Tarrés busquem a un/a Dinamitzador/a juvenil del espai jove de Sagrera, Navas i Congrés Indians
Tasques i funcions:
Haurà d'elaborar les programacions, informes i memòries i fer el seguiment econòmic
Lloc de treball: Barcelona
Tipologia de contractació: substitució per una baixa de llarga durada.
Horari: Jornada completa
Retribució: No s’especifica

Perfil Requerit
Formació: No s’especifica
Experiència: 
-Experiència en treball en xarxa i comunitari
-Experiència en dinamització juvenil
Idiomes: Català, Castellà
Altres requisits: Tenir el certificat negatiu de delictes sexuals

Dades de contacte
Dades de contacte: http://bit.ly/2xIgGG5
Oferta gestionada per: https://careers.talentclue.com
Informació complementària
Públic objectiu: 
Joves de 16 a 35 anys, prioritàriament de la comarca del Barcelonès (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona i L'Hospitalet).

Oferta Monitor/a infantil (Barcelona) Ref - 76811

Dates d'inscripció
Del dimecres 25 de octubre de 2017 a les 10:20 al dimarts 31 de octubre de 2017 a les 23:59
DescripcióCaracterístiques del lloc a ocupar: Monitora per substitucions en casa d’acollida. Per a treballar a fundació sense ànim de lucre que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions que vivim, a través de promoure processos d’empoderament que permetin a les dones engegar canvis que potencien l’adquisició de poder individual i col·lectiu.
Tasques i funcions:
-Acompanyar en l’assoliment de l’autonomia emocional, econòmica i social de la dona.
-Organització i dinamització en col·laboració amb dones, criatures i adolescents, d’activitats d’oci.
-Tasques educatives amb els nens, nenes i adolescents.
-Tasques de gestió i recolzament a la convivència.
-Contenció emocional i gestió del conflicte.
-Coordinació amb la resta de l’equip.
-Tasques administratives.
Lloc de treball: Barcelona
Tipologia de contractació: Contracte laboral de substitució.
Horari: Jornada laboral completa o parcial.
Retribució: Sou anual de 19.408,35€ bruts per jornada completa.

Perfil Requerit
Formació: Titulació en Integració Social o similar. Formació en perspectiva de gènere.
Experiència: Experiència en l’acompanyament en violència masclista.
Idiomes: Català, Castellà
Competències i habilitats: Empatia i capacitat d’establir relacions interpersonal de forma positiva. Capacitat de treball en equip. Autonomia personal. Flexibilitat i capacitat d’adaptació als canvis.

Dades de contacte
Dades de contacte: DIRECTE
Oferta gestionada per: En cas de voler participar en el procés de selecció, clica la rodoneta verda que trobaràs a dalt en la pàgina: http://www.barcelonesjove.net/
Informació complementària
Públic objectiu: 
Públic Objectiu:
Joves de 16 a 35 anys, prioritàriament de la comarca del Barcelonès (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona i L’Hospitalet)

Oferta Auxiliar geriatria i/o Tècnic atenció sanitària (Hospitalet) Ref - 76780

Dates d'inscripció
Del dilluns 23 de octubre de 2017 a les 11:00 al dimarts 31 de octubre de 2017 a les 23:59
DescripcióCaracterístiques del lloc a ocupar:
L'HOSPITALET RPARK, SL, necessiten incorporar un/a auxiliar per torn de reforç
Tasques i funcions:
Funcions pròpies dels auxiliars de geriatria. Fer higiene o dutxa, vestir, etc
Lloc de treball: L’Hospitalet del llobregat
Tipologia de contractació: Laboral indefinit
Horari: de 6 a 9.15h
Retribució: No s’especifica

Perfil Requerit
Formació: No s’especifica
Experiència: No s’especifica
Idiomes: Català, Castellà
Competències i habilitats: No s’especifiquen

Dades de contacte
Dades de contacte: http://bit.ly/2hYIriS
Oferta gestionada per: https://feinaactiva.gencat.cat
Informació complementària
Públic objectiu: 
Joves de 16 a 35 anys, prioritariàment de la comarca del Barcelonès (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona i L'Hospitalet).

Oferta Auxiliar de tutela a persones amb discapacitat intel·lectual (Mataró)-ref 76725


Tipus entrada al calendari: Serveis socio-comunitaris
Dates de realització
Del dimarts 17 de octubre de 2017 a les 09:25 al dimarts 24 de octubre de 2017 a les 23:59
Dates d'inscripció
Del dimarts 17 de octubre de 2017 a les 09:25 al dimarts 24 de octubre de 2017 a les 23:59
DescripcióCaracterístiques del lloc a ocupar:
Auxiliar de tutela a persones amb discapacitat intel·lectual i a gent gran.
Tasques i funcions:
-Detectar necessitats del tutelat a nivell bio-psico-social i prestar un suport integral en totes les dimensions de la seva vida, a traves del contracte directe i regular amb ell, amb l'objectiu de garantir el seu benestar i el seu creixement personal.
-Participar en el disseny del pla de treball individual del tutelat i executar-lo.
-Cada tres mesos aproximadament es farà una setmana de guarida, això implica atenció 24h en cas d'urgència.
Lloc de treball: Barcelona
Tipologia de contractació: Mitja jornada
Horari: de dilluns a divendres (matins i dos tardes dins a les 18h aprox. es demana flexibilitat)
Retribució: Entre 12.000 y 18.000 € brut/anual

Perfil Requerit
Formació: Titól Integració Social (valorable diplomatura o Grau en Educaicó Social o Treball Social)
Experiència: 1 any mínim en treballs similars
Idiomes: Català nivell C
Competències i habilitats: Analitzar i resoldre problemes, iniciativa i autonomia, optimisme i entusiasme, flexibilitat, capacitat per liderar iniciatives, organització i planificació, fiabilitat tècnica i personal, treball en equip, diplomàcia i “saber estar”, capacitat de Negociació
Altres requisits: Domicili al Maresme, Carnet de conduir i vehicle propi
 
Dades de contacte
Dades de contacte: http://bit.ly/2zrPqZy
Oferta gestionada per: https://www.hacesfalta.org
Informació complementària
Públic objectiu: 
Joves de 16 a 35 anys, prioritàriament de la comarca del Barcelonès (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona i L'Hospitalet).

Oferta Dinamitzador/a juvenil (Barcelona)-ref 76728


Tags: feina, ofertes de treball, recerca
Temàtica activitat del calendari: ofertes de feina
Per a joves de: Barcelona
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Serveis socio-comunitaris
Dates de realització
Del dimarts 17 de octubre de 2017 a les 09:50 al dimarts 24 de octubre de 2017 a les 23:59
Dates d'inscripció
Del dimarts 17 de octubre de 2017 a les 09:50 al dimarts 24 de octubre de 2017 a les 23:59
DescripcióCaracterístiques del lloc a ocupar:
Des de la Fundació Pere Tarrés busquem a un/a Dinamitzador/a juvenil del espai jove de Sagrera, Navas i Congrés Indians
Tasques i funcions:
Haurà d'elaborar les programacions, informes i memòries i fer el seguiment econòmic
Lloc de treball: Barcelona
Tipologia de contractació: substitució per una baixa de llarga durada.
Horari: Jornada completa
Retribució: No s’especifica

Perfil Requerit
Formació: No s’especifica
Experiència: 
-Experiència en treball en xarxa i comunitari
-Experiència en dinamització juvenil
Idiomes: Català, Castellà
Altres requisits: Tenir el certificat negatiu de delictes sexuals

Dades de contacte
Dades de contacte: http://bit.ly/2xIgGG5
Oferta gestionada per: https://careers.talentclue.com
Informació complementària
Públic objectiu: 
Joves de 16 a 35 anys, prioritàriament de la comarca del Barcelonès (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona i L'Hospitalet).

Coordinador/a per l’Ateneu Popular 9barris

Bidó de Nou Barris, obre convocatòria per cobrir una plaça de: Coordinador/a per l’Ateneu Popular 9barris
 

Bidó de Nou barris és una associació sense ànim de lucre que té com a activitat principal la gestió integral del centre sociocultural “Ateneu Popular 9Barris”.

Descripció:
Bidó de Nou Barris cerca un/a tècnic/a per a la coordinació de l’Ateneu Popular 9barris.

Funcions:
 •   Coordinar les diferents àrees pel correcte desenvolupament del projecte (equilibri, dinamització)
 •   Fomentar la participació i dinamització del projecte global en coordinació amb la resta d’àrees.
 •   Elaborar, juntament amb la resta de l’equip i d`acord amb els objectius generals del projecte, el pressupost econòmic de la temporada, fer-ne el seguiment i el tancament anual.
 •   Coordinació de la memòria i del projecte de l’Ateneu Popular 9Barris
 •   Representar, en nom de l’Ateneu, en els àmbits on el projecte té presència
  (Plataformes, Coordinadores...).
 •   Estar atent i present, com a part de l’Ateneu, a les propostes i tendències culturals
  d’àmbit general (ciutat, moviments socials, etc)
 •   Vetllar pel compliment dels acords institucionals de l’entitat (convenis, contractes i
  obligacions legals).
 •   Vetllar per al funcionament dels òrgans i espais de decisió i per al compliment dels
  acords interns del projecte.
 •   Facilitar el treball quotidià i aportar perspectiva global conjuntament amb la resta de
  l’equip.
 •   Vetllar per la cura del equip, acompanyament i lideratge horitzontal.
  Requisits:
  •   Coneixements de gestió econòmica de projectes (tresoreria, seguiment de pressupostos, balanços...).
  •   Experiència en el treball amb l’administració pública, tant tècnic (presentacions de projectes, documentació...) com polític (capacitat de representació).
  •   Experiència en Gestió Comunitària i processos participatius.
  •   Interès per la Cultura i inquietud artística.
  •   Capacitat de treballar en clau de projecte estratègic.
  •   Coneixement del territori i el teixit associatiu de Nou barris
  •   Capacitat facilitadora i de dinamització d’espais col·lectius.
  •   Capacitat de mediació.
  •   Capacitat resolutiva.
  •   Capacitat de treball en xarxa i en equip.
  •   Disponibilitat i flexibilitat horària.
  •   Bon nivell de català parlat i escrit.
   Es valorarà:
   •   Coneixement i/o vinculació amb el projecte Ateneu Popular 9Barris.
   •   Vinculació amb moviments socials i culturals.
page1image24256 page1image24416 page1image24576 page1image24736 page1image24896
Coordinador/a per l’Ateneu Popular 9barris
page1image25664 page1image25824 page1image25984
 •   Coneixement del món del circ i les arts escèniques.
 •   Coneixement del àmbit socioeducatiu.
 •   Coneixements socio-empresarials en el marc de la Economia Social i Solidària.
 •   Coneixement d’anglès i altres idiomes.
  Condicions del lloc de treball:
  •   Incorporació a finals de novembre de 2017
  •   Jornada de 35 hores setmanals.
  •   Horari flexible.
  •   Contracte Indefinit amb un any de prova.
  •   Salari brut mensual per 12 pagues de 2029,58€.
page2image6160
INTERESSATS/DES ENVIEU C.V. A:
Per e-mail:
recursos@ateneu9b.net
Ref. Coordinació
Data màxima de presentació: Dimecres 22 d’octubre de 2017 

MONITOR/QA SOCIALITZACIÓ PROGRAMA REMS

MONITOR/A SOCIALITZACIÓ PROGRAMA REMS ESPAISOCIAL SABADELL
Busquem monitor per activitats de socialització per a gent gran en el marc del programa REMS de l'EspaiSocial Sabadell 
Horari: de dilluns divendres de 12 a 13h més 1/2 hora de gestió setmanal (5'30hores setmanals)
Condicions: conveni Lleure, categoria monitor, 188'24€ bruts/mes
Incorporació: 9 d'octubre
Funcions:
- dinamitzador de tallers psicolúdics per a persones grans amb malalties neurodegeneratives en fase lleu o moderada o dificultats pròpies del procés d'envelliment,
- dissenyar, preparar materials i dinamitzar les sessions a partir de demandes i suggeriments dels participants,
- vetllar pel benestar de les persones,
- fomentar un espai de relació i comunicació  entre els participants.
Perfil: Persones amb vocació social i empatia amb les persones grans, preferentment amb coneixement de dinamització de grups.
Animadors sòcioculturals, integradors socials, educadors socials, psicòlegs...

Model perruqueria, canvi radical de cabell

Descripción

Buscamos a personas disponibles para participar en un casting de peluquería como modelo de imagen en pruebas de corte y color.
El casting se realizará el día 5 de Octubre, si eres seleccionado /a el evento se realizará el domingo 8 de Octubre.
El salario son 160€ netos.
Requisitos:
- Valorable cabellos naturales sin tintes. .
- Ganas de un cambio estético.
- Personas abiertas a todo tipo de colores y cortes. 
Los estilos que se realizarán serán Buzzcut, estilo BOB , Balayage, etc.

Si t'interessa l'oferta pots accedir aquí (has de tenir perfil de infojobs per inscriure´t)

Oferta ajudant de perruqueria

A les perruqueries de Raffel Pages , busquen 3 ajudants de perruqueria.

Si t'interessa l'oferta pots accedir a través de la xarxa d'infojobs.

Prem aquí per accedir a l'oferta.
 BON INICDCURS !!

LES 2 ÚLTIMES OFERTES QUE HAN ARRIBAT AL JUNY!!!
MONITORS/ES TASOCT
OFERTA LABORAL

Busquem gent animada, creativa i amb ganes de passar-ho bé treballant amb adolescents!

Perfil de director/a i monitor/a de lleure per a Casal d'estiu al municipi de Barberà del Vallès.
Horari de 10 a 16 hores, salari fixat mitjançant conveni.

Interessats envieu Currículum a elsa.rodriguez@taccbcn.com
OBERTA BORSA DE TREBALL GRUP CATALONIA
Benvolguts companys i amics,

Us adjuntem al present correu una circular, per la qual, posem en coneixement del sector, que obrim borsa de treball, per ampliar la nostra plantilla de cara als períodes vacacionals.

Com sabeu, la Fundació Catalònia es dedica a l’atenció a persones amb discapacitat Intel·lectual adultes en serveis d’atenció residencial i en centres ocupacionals. Agrairíem que feu difusió entre els col·lectius amb els que treballeu, per si aquesta oferta laboral pot ser del seu interès.

Estudis mínims:
· C.P. o Cicle Formatiu de GM d'atenció sociosanitària
· C.F.G.M. de cures d’auxiliar d’infermeria
· C.F.G.S. d’Integració Social
· D’altres formacions: FP Monitor de Discapacitats, diplomatura de Teràpia Ocupacional, Educació Social…
Experiència mínima: No requerida.
Imprescindible carnet de conduir; valorable vehicle propi.
 Edat mínima: 18 anys.
Enviar currículum a: Laura Navarro: lnavarro@grupcatalonia.cat
Cristina Reyes: rrhh@grupcatalonia.cat

Telèfon de contacte 93.580.52.27